ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า junk mail


ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า junk mail

1. กดที่ อีเมลขยะ” จากนั้นเลือก ตัวเลือกอีเมลขยะ..


ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า junk mail

2. จะปรากฏหน้า ตัวเลือกอีเมลขยะ กดที่ ผู้ส่งที่ปลอดภัย จากนั้นกดที่ เพิ่ม เพื่อเพิ่มอีเมลที่ไม่ต้องการให้เข้า Junk ในอนาคต

ในรูปตัวอย่างจะใส่อีเมลชื่อ “test@mailmaster.co.th” จากนั้นกด ตกลง


ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า junk mail

3. อีเมลที่กรอกไปจะปรากฏที่ช่อง จากนั้น กด ตกลง เสร็จสิ้นขั้นตอน