การส่งอีเมลเชิญประชุม


การส่งอีเมลเชิญประชุม

1. กดที่ สร้างรายการ” จากนั้นเลือก การประชุม”


การส่งอีเมลเชิญประชุม

2. จากนั้นใส่รายละเอียดที่กรอบหมายเลข 1 ดังนี้

ถึง: ให้ใส่อีเมลของผู้ที่ต้องการนัดให้เข้าร่วมประชุม

เรื่อง: หัวข้อการประชุม

สถานที่: สถานที่นัดประชุม

เวลาเริ่มต้น: วัน เวลา ที่เริ่มประชุม

เวลาสิ้นสุด: วัน เวลา สิ้นสุดการประชุม

จากนั้น หมายเลข 2 ระบุรายละเอียดการประชุมในส่วนของเนื้อหา

ที่หมายเลข 3 เป็นกำหนดการแจ้งเตือนก่อนถึงเวลาการประชุม ที่สามารถเลือกเวลาที่ต้องการที่จะให้แจ้งเตือนก่อนถึงเวลาประชุมได้ เสร็จแล้วกด ส่ง (ที่หมายเลข 4) เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน