การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู โฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกขวาที่ “โฟลเดอร์การค้นหา” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “สร้างโฟลเดอร์การค้นหา..”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน

2. จะมีหน้าต่าง การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ปรากฏ เลือกรายการ “จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน” จากนั้น กด “ตกลง”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน

3. จะเห็นว่ามีเมนู จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ พร้อมทั้งตัวเลขที่บอกจำนวนของอีเมลที่ยังไมได้อ่าน และจะมีอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดปรากฏที่ช่องอีเมล