วิธีแก้ไขรายชื่อที่ติดต่อ


วิธีแก้ไขรายชื่อที่ติดต่อ

วิธีที่ 1 กดคลิกขวาที่ชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นกดที่ “Open” จะปรากฏตามรูปที่ 2


วิธีแก้ไขรายชื่อที่ติดต่อ

2. หากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กด “Save” เสร็จสิ้นขั้นตอน