วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

1. เข้าที่ฟังก์ชั่น “Contact” จากนั้นกดที่ “Add New Group” เพื่อเริ่มสร้าง Group


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

2. จากนั้นดับเบิ้ลคลิก หรือคลิกขวาเลือก “New Contact”                


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

3. จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาเพื่อให้ใส่ข้อมูล (ตามรูปที่ปรากฏ) หลังจาก เพิ่มข้อมูลแล้ว ให้กด “Save & Close”


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

4. หน้า Contacts จะแสดงกลุ่มรายชื่อที่ติดต่อ และสมาชิกใน Contact Group