สร้างรายชื่อผู้ติดต่อจากบุคคลภายในองค์กร


สร้างรายชื่อผู้ติดต่อจากบุคคลภายในองค์กร

กดที่ สร้างที่ติดต่อ”(ที่เลข 1) จากนั้นจะปรากฏหน้า ที่ติดต่อ ให้ใส่รายละเอียดของผู้ติดต่อ ตามที่ต้องการ

หมายเหตุ ** เมื่อต้องการใส่รายการหลายรายการสำหรับข้อมูล เช่น หมายเลขโทรศัพท์ , ที่อยู่ หรืออีเมลมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กดลูกศรชี้ลงที่อยู่ถัดจากหัวข้อนั้น

     หากต้องการเพิ่มรูปผู้ติดต่อให้กดที่กรอบสี่เหลี่ยมตามที่ลูกศรชี้  กรอกเสร็จเรียบร้อยให้กด บันทึกแล้วปิด” เสร็จสิ้นขั้นตอน