สร้างผู้ติดต่อจากผู้ติดต่อนอกองค์กร


สร้างผู้ติดต่อจากผู้ติดต่อนอกองค์กร

1. กดที่ สร้างที่ติดต่อ”

 


สร้างผู้ติดต่อจากผู้ติดต่อนอกองค์กร

2. จะปรากฏหน้า ที่ติดต่อ จากนั้นให้กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

และหากต้องการ สร้างในรูปแบบนามบัตร ให้กดที่  นามบัตร”


สร้างผู้ติดต่อจากผู้ติดต่อนอกองค์กร

3. จะปรากฏหน้าต่าง การแก้ไขนามบัตร

ที่ช่อง เขตข้อมูล ทางด้านซ้ายมือ ให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกรายการต้องการใส่ไว้ในนามบัตร และให้กรอกที่ช่อง แก้ไข  

เช่นในรูปตัวอย่าง จะเลือก ชื่อเต็ม”  และให้กรอกหรือแก้ไขที่ช่อง แก้ไข ทางด้านขวามือ 


สร้างผู้ติดต่อจากผู้ติดต่อนอกองค์กร

4. หากต้องการเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อมากกว่า 1 รายการ ให้กดที่ รายการที่ต้องการ เช่นรูปตัวอย่าง เลือก โทรศัพท์มือถือ” จากนั้นกดที่ เพิ่ม..” จะมีแถบเมนูปรากฏ กดเลือก โทรศัพท์” จะมีแถบรายการเพิ่ม กดเลือก โทรศัพท์หลักของบริษัท”  


สร้างผู้ติดต่อจากผู้ติดต่อนอกองค์กร

5. จากข้อ 4 จะทำให้มีเมนู โทรศัพท์หลักของบริษัท เพิ่มขึ้นมาที่ เขตข้อมูล


สร้างผู้ติดต่อจากผู้ติดต่อนอกองค์กร

6. ที่ช่อง การออกแบบบัตร สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของนามบัตร เพิ่มรูป ปรับขนาดพื้นที่ได้ หากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด ตกลง”

จากนั้น กด บันทึกแล้วปิด” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน