สร้างผู้ติดต่อจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ


สร้างผู้ติดต่อจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ

1. เปิดอีเมลที่ได้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิกขวาที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นให้กด เพิ่มลงในที่ติดต่อ Outlook” (ตามรูป)


สร้างผู้ติดต่อจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ

2. จะปรากฏหน้า ที่ติดต่อ เพื่อให้เพิ่มข้อมูลของผู้ติดต่อ หากเพิ่มเสร็จแล้วให้กด บันทึกแล้วปิด” เสร็จสิ้นขั้นตอน