วิธีแก้ไขรายชื่อที่ติดต่อ


วิธีแก้ไขรายชื่อที่ติดต่อ

1. กดดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อผู้ติดต่อ 


วิธีแก้ไขรายชื่อที่ติดต่อ

2. หน้าต่าง ที่ติดต่อ จะปรากฏขึ้นมาเพื่อให้แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ หลังจากแก้ไข หรือ เพิ่มข้อมูลแล้ว ให้กด “บันทึกแล้วปิด” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน