วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

1. กดที่ สร้างกลุ่มที่ติดต่อ” (ที่หมายเลข 1) จากนั้นกดที่ เพิ่มสมาชิก” (ที่หมายเลข 2) และเลือก จากที่ติดต่อ Outlook” (ที่หมายเลข 3) เพื่อเริ่มสร้างกลุ่ม


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

2. จากนั้นจะมีหน้าต่าง เลือกสมาชิก ปรากฏ สามารถค้นหาชื่อที่ต้องการได้ ที่ช่องค้นหา จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกชื่อที่ต้องการ ชื่อที่เลือกจะไปอยู่ที่ช่อง สมาชิก จากนั้นให้กด ตกลง”


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

3. จะกลับมาที่หน้าต่าง กลุ่มที่ติดต่อให้ใส่ชื่อกลุ่ม (รูปตัวอย่างใส่ชื่อ TEAM)  จากนั้นกด  บันทึกแล้วปิด”


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

4. หน้าที่ติดต่อ จะปรากฏชื่อกลุ่มเพิ่มขึ้นมา เมื่อดับเบิ้ลคลิกเข้าไปจะปรากฏรายชื่อสมาชิกของกลุ่มทั้งหมด     เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน