การเปลี่ยนสเกลเวลาบนปฏิทิน


การเปลี่ยนสเกลเวลาบนปฏิทิน

1. คลิกขวาที่ปฏิทิน จะมีแถบเมนูปรากฏ ให้เลือก การตั้งค่ามุมมอง”


การเปลี่ยนสเกลเวลาบนปฏิทิน

2. จะมีหน้าต่าง การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง ปรากฏ ให้กดที่ การตั้งค่าอื่นๆ..” (ที่หมายเลข 1) จากนั้น หน้าต่าง การจัดรูปแบบมุมมอง วัน/สัปดาห์/เดือน จะปรากฏ ให้เลือกเวลา ที่ช่อง สเกลเวลา ตามต้องการ  (ในตัวอย่าง จะ ลดเวลา เหลือ 15 นาที) เมื่อแก้ไขเสร็จให้กด ตกลง”  และให้กด ตกลง” ที่หน้าต่าง การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง อีกครั้ง


การเปลี่ยนสเกลเวลาบนปฏิทิน

3. ผลของการเปลี่ยนแปลงสเกลเวลาจะปรากฏดังรูปตัวอย่าง