การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน


การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน

1. ที่หน้าปฏิทิน กดคลิกขวา จะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นมา ให้เลือก การตั้งค่ามุมมอง..”


การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน

2. จะมีหน้าต่าง การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง ปรากฏ ให้กดที่ การตั้งค่าอื่นๆ..” จากนั้น หน้าต่าง การจัดรูปแบบมุมมอง  จะปรากฏ (ที่หมายเลข 2) สามารถเลือกแก้ไข แบบอักษรได้ตามที่ต้องการ หากกดที่ช่อง แบบอักษร” แล้วหน้าต่าง Font จะปรากฏเพื่อให้เลือกแบบอักษรที่ต้องการ จากนั้นกด “OK” (ที่หมายเลข 4) และกด ตกลง” (ที่หมายเลข 5) และกด “ตกลง” (ที่หมายเลข 6) อีกครั้ง


การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน

4. รูปแบบของตัวอักษรจะเปลี่ยนตามที่เลือกไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน