เปลี่ยนช่วงเวลาที่แสดงมุมมองของปฏิทิน


เปลี่ยนช่วงเวลาที่แสดงมุมมองของปฏิทิน

หน้าปฏิทิน ที่แถบเครื่องมือ หน้าแรก จะเห็นว่ามีตัวเลือกสำหรับการจัดเรียงของปฏิทิน

- 7 วันถัดไป จะแสดงปฏิทินเฉพาะ 7 วันถัดจาก ณ ปัจจุบัน

- วัน ปฏิทินจะแสดงผล ณ วันที่เลือก

- สัปดาห์การทำงาน ปฎิทินจะแสดงผลเฉพาะวันที่ทำงาน (จันทร์ – ศุกร์)

- สัปดาห์ ปฎิทินจะแสดงผลแบบ 7 วัน

- เดือน ปฎิทินจะแสดงผลแบบทั้งเดือน และจะมีเมนูย่อยให้เลือกรายละเอียดของการแสดงรูปแบบปฏิทิน

รูปตัวอย่าง เลือก เดือน”