สร้างการนัดหมาย


สร้างการนัดหมาย

กดที่ สร้างการนัดหมาย” จากนั้นจะมีหน้า การนัดหมาย ปรากฏ

- กรอกที่ช่อง เรื่อง ที่นัดหมาย

- กรอกที่ช่อง สถานที่ ที่นัดหมาย

- เลือกวันและเวลาที่นัดหมาย ใส่รายละเอียดเนื้อความหรือการตั้งค่าอื่นๆที่ต้องการ จากนั้น กด บันทึกแล้วปิด” การนัดหมายก็จะไปอยู่บนปฏิทิน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน