ทำให้การนัดหมายบนปฏิทินเป็นกิจวัตร


ทำให้การนัดหมายบนปฏิทินเป็นกิจวัตร

1. กดที่เมนู “Appointment”


ทำให้การนัดหมายบนปฏิทินเป็นกิจวัตร

2. หน้าต่าง การนัดหมาย จะปรากฏ ให้กรอกรายละเอียดการนัดหมาย จากนั้นเลือกเมนู กิจวัตร” ที่ หมายเลข 1 จะมีหน้าต่าง กิจวัตรของการนัดหมาย ปรากฏ

  • รายการ เวลาการนัดหมาย ที่หมายเลข 2  ให้เลือกช่วงเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการนัดหมาย
  • รายการ  รูปแบบของกิจวัตร ที่หมายเลข 3 ให้คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกครั้ง

ในรูปตัวอย่าง เลือก รายสัปดาห์” และเลือกวัน ศุกร์” เพื่อให้มีการแจ้งการนัดหมายทุกๆสัปดาห์ในวันศุกร์

หากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้กด ตกลง” และกด บันทึกแล้วปิด” ที่หน้าต่าง ชุดการนัดหมาย เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน