การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่สำคัญ


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่สำคัญ

1. ที่ด้านซ้ายมือ ให้คลิกขวาที่ โฟลเดอร์การค้นหา” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา..”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่สำคัญ

2. จะมีหน้าต่าง การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ปรากฏ เลือกรายการ จดหมายที่สำคัญ” จากนั้น กด ตกลง”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่สำคัญ

3. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ จดหมายที่สำคัญ เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ และจะมีอีเมลที่สำคัญทั้งหมดปรากฏที่ช่องอีเมล