การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายถูกส่งโดยตรงมาให้ฉัน


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายถูกส่งโดยตรงมาให้ฉัน

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู โฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกขวาที่ โฟลเดอร์การค้นหา” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา..”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายถูกส่งโดยตรงมาให้ฉัน

2. หน้าต่าง การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา จะปรากฏ ให้เลือกรายการ จดหมายถูกส่งโดยตรงมาให้ฉัน” จากนั้น กด ตกลง”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายถูกส่งโดยตรงมาให้ฉัน

3. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ ที่ส่งโดยตรงมาที่ฉัน เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ และจะมีอีเมลที่ส่งถึงเราทั้งหมดปรากฏที่ช่องอีเมล