การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา: จดหมายที่มีสิ่งที่แนบมา


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา: จดหมายที่มีสิ่งที่แนบมา

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู โฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกขวาที่ โฟลเดอร์การค้นหา” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา..”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา: จดหมายที่มีสิ่งที่แนบมา

2. จะมีหน้าต่าง การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ปรากฏ ให้เลือกรายการ จดหมายที่มีสิ่งที่แนบมา”  จากนั้น ให้กด ตกลง” 


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา: จดหมายที่มีสิ่งที่แนบมา

3. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ มีสิ่งที่แนบมา เพิ่มขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือ เมื่อกดที่โฟลเดอร์ มีสิ่งที่แนบมา” อีเมลที่มีไฟล์แนบมาทั้งหมดจะปรากฏที่ช่องอีเมล