การ Search Folders : Mail with specific words


การ Search Folders : Mail with specific words

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”


การ Search Folders : Mail with specific words

2. จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ ให้เลือกรายการ “Mail with attachment” จากนั้น ให้กด “Choose..” เพื่อกำหนดคำที่ต้องการค้นหา


การ Search Folders : Mail with specific words

3. จะมีหน้าต่าง Search Text ปรากฏ จากนั้นให้ระบุคำที่ต้องการค้นหา

ในตัวอย่าง กำหนด คำว่า “Support” จากนั้นให้กด “Add”


การ Search Folders : Mail with specific words

4. คำที่เลือก จะไปปรากฏที่ช่อง Search List จากนั้นให้กด “OK”


การ Search Folders : Mail with specific words

5. จะกลับมาที่หน้าต่าง New Search Folder คำที่เลือกไว้จะมาปรากฏที่ช่อง Customize Search Folder จากนั้นให้กด “OK”


การ Search Folders : Mail with specific words

6. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ Containing support เพิ่มขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือ เมื่อกดที่โฟลเดอร์ “Containing support”

อีเมลทั้งหมดที่มีคำที่ระบุไว้จะปรากฏที่ช่องอีเมล   เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน