การติดตั้งโปรแกรม Remote Anydesk


การติดตั้งโปรแกรม Remote Anydesk

 

1.ดาวน์โหลดโปรแกรม โดยเข้าไปที่  https://anydesk.com/remote-desktop

จากนั้น ให้กด “Download”


การติดตั้งโปรแกรม Remote Anydesk

2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้กดเปิดโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา


การติดตั้งโปรแกรม Remote Anydesk

3. จากนั้นจะปรากฏเป็นหน้าโปรแกรม AnyDesk  ให้แจ้ง เลข AnyDesk-Address”  กับทางทีม Support *เป็นตัวเลข 9 ตัว


การติดตั้งโปรแกรม Remote Anydesk

4.จากนั้น ให้กด “Accept


การติดตั้งโปรแกรม Remote Anydesk

5. เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด “Close”  เสร็จสิ้นการใช้งาน