วิธีการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม Outlook CalDav Synchronizer


วิธีการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม Outlook CalDav Synchronizer

1. ดาวน์โหลด โปรแกรม Outlook CalDav Synchronizer จากลิ้งค์ https://sourceforge.net/projects/outlookcaldavsynchronizer/


วิธีการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม Outlook CalDav Synchronizer

2.จากนั้นติดตั้งโปรแกรม CalDavSynchronizer.Setup


วิธีการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม Outlook CalDav Synchronizerวิธีการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม Outlook CalDav Synchronizer

3. กด "Run" เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม

จากนั้น ให้กด "Next" 


วิธีการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม Outlook CalDav Synchronizerวิธีการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม Outlook CalDav Synchronizer

4. จะปรากฏหน้า Select Installation Folder ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเซฟโปรแกรม จากนั้นให้ กด "Next" 

จากนั้นที่หน้า Installation Complete ให้กด "Close" เสร็จสิ้นการติดตั้ง