การ Sync ข้อมูล Contact


การ Sync ข้อมูล Contact

1. ไปที่ ปฏิทิน” (ที่เลข 1) จากนั้นกดเลือกที่แถบเมนู “CalDav Synchronizer” (ที่เลข 2)

และจากนั้นเลือก “Synchronization Profiles” (ที่เลข 3)


การ Sync ข้อมูล Contact

2. กดเครื่องหมาย +Add new Profile (ที่เลข 1) ต่อมากดเลือก “Generic CalDAV/CardDAV” (ที่เลข 2)

และกด “OK” (ที่เลข 3)


การ Sync ข้อมูล Contact

3. ให้กรอกที่ช่อง Name เป็นชื่อโฟลเดอร์ของที่ต้องการ (ที่เลข 1) **ในตัวอย่างจะใช้ชื่อ Contact

แล้วกดเครื่องหมายถูกที่ด้านหน้า “Synchronize items immediately after change” (ที่เลข 2)

จากนั้นที่เลข 3 เพื่อเลือก ที่ติดต่อ”  ที่เลข 4 จากนั้นให้กด ตกลง” (ที่เลข 5)


การ Sync ข้อมูล Contact

4. จากนั้นกรอกที่ช่อง DAV Url:  “https://d.mailmaster.co.th/carddav/” และใส่ Email Password ของผู้ใช้

***ในตัวอย่างจะใช้ Username : tipyada@mailmaster.co.th

จากนั้นให้ กด “Test or discover settings”


การ Sync ข้อมูล Contact

5. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ จากนั้นกด “OK” (**ตัวอย่างเลือก Contact)


การ Sync ข้อมูล Contact

6. เมื่อ Connection test successful ปรากฏขึ้น ให้กด “OK”


การ Sync ข้อมูล Contact

7.จากนั้นตั้ง “Synchronization interval (minutes) เป็น 1” (ตามรูปตัวอย่าง)

จากนั้น กด “OK”