วิธีการย้าย email จาก gmail ไป G Suite


วิธีการย้าย email จาก gmail ไป G Suite

1.ไปที่การย้ายข้อมูล


วิธีการย้าย email จาก gmail ไป G Suite

2.เลือก อีเมล และกดที่ ดำเนินการต่อ


วิธีการย้าย email จาก gmail ไป G Suite

3.เลือก อีเมล และกดที่ เชื่อมต่อ


วิธีการย้าย email จาก gmail ไป G Suite

4.เลือก วันที่เริ่มต้นการย้ายข้อมูล และเลือก ตัวเลือกการย้ายข้อมูล เสร็จแล้วกด เลือกผู้ใช้


วิธีการย้าย email จาก gmail ไป G Suite

5.กดที่ เลือกผู้ใช้


วิธีการย้าย email จาก gmail ไป G Suite

6.เลือก กรอกอีเมลที่ต้องการย้าย แล้วกด เริ่ม