อีเมลไม่สามารถส่งออกได้ หรือ ผู้รับไม่ได้รับอีเมล


อีเมลไม่สามารถส่งออกได้ หรือ ผู้รับไม่ได้รับอีเมล

ในกรณีที่อีเมลส่งไม่ออกสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น

1 ระบบ Internet ที่ใช่อยู่ ตอนนั้น มีปัญหา

2 ส่งไฟล์ที่มีนามสกุลไม่อนุญาตให้ส่ง

3 ส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินไป

4 อีเมลที่ส่งออกโดน Blacklist

5 ชื่ออีเมลที่ส่งไม่มีอยู่จริง (ชื่ออีเมลผิด)

6 อีเมลปลายทางเต็ม

7 Server ปลายทางไม่อนุญาตให้เข้าระบบ เป็นต้น

หากพบปัญหาดังกล่าว สามารถ ดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นจาก “ปัญหาที่พบบ่อย” หรือ แจ้งกับทาง Support ของ Mail master เพื่อทำการตรวจสอบ