การจดจำอีเมลที่ชื่นชอบ


การจดจำอีเมลที่ชื่นชอบ
1. คลิกที่รูปดาวหน้าอีเมลที่ต้องการจดจำ


การจดจำอีเมลที่ชื่นชอบ
2. ไปที่ Folder ติดดาว เพื่อเข้าไปดูอีเมลที่ทำการจดจำไว้