ส่งอีเมลผิดและต้องการยกเลิกการส่ง


ส่งอีเมลผิดและต้องการยกเลิกการส่ง

หากมีการส่งอีเมลออกไปแล้วต้องการยกเลิกการส่ง อาจเป็นเพราะพิมพ์เนื้อหาผิดหรือส่งถึงผิดคน สามารถเปิดการตั้งค่า "ยกเลิกการส่ง" เพื่อดึงข้อความหลังจากที่ส่งไปทันทีได้หลังจากมีการตั้งค่า( สามารถถึงข้อความคืนได้เฉพาะข้อความที่มีการส่งหลังจากการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ) โดยมวิธีทำดังนี้

ขั้นแรก เปิดการยกเลิกการส่ง

  • เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
  • คลิกที่รูปเฟืองทางด้านชวาบน จากนั้นเลือกการตั้งค่า
  • ดูที่หัวข้อ ทั่วไป จากนั้น ทำเครื่องหมายในช่อง "เปิดยกเลิกการส่ง" ในส่วน "ยกเลิกการส่ง"
  • ตั้งเวลาที่คุณต้องการยกเลิกสูงสุด30วินาทีเท่านั้นการส่งอีเมลใน "ระยะเวลาการยกเลิกส่ง"
  • คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างสุดของหน้า

การยกเลิกการส่งข้อความ

หลังจากเปิดยกเลิกการส่งแล้ว คุณจะยกเลิกการส่งอีเมลได้ในระยะเวลาที่ทำการตั้งค่าไว้

หลังจากส่งข้อความ คุณจะเห็นข้อความ "ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว" ให้คลิก เลิกทำ