อีเมลล่าช้าหรือไม่ถึงผู้รับ


อีเมลล่าช้าหรือไม่ถึงผู้รับ

หากส่งอีเมลหาผู้รับ แต่ต้องใช้เวลาสักพักกว่าอีเมลจะถึงหรือบุคคลนั้นไม่ได้รับอีเมลเลย ให้ผู้รับตรวจสอบอีเมลว่าอยู่ในจดหมายขยะหรือสแปมหรือไม่ หากพบอีเมลในนั้น ให้แจ้งกับทางผู้รับเพื่อให้เพิ่มชื่ออีเมลลงใน contact หรือ กดแจ้งว่าไม่ใช่สแปม หากยังไม่ได้หรือยังล่าช้าอยู่ ให้รอ 2-3 ชั่วโมงเพื่อดูว่าได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการนำส่งหรือไม่

หากรอแล้วยังไม่ได้  ให้แจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อประสานตรวจสอบกับทาง G-suite อีกครั้ง