การเพิ่มจำนวนอีเมลที่แสดงในหน้าจอ


การเพิ่มจำนวนอีเมลที่แสดงในหน้าจอ

1. คลิกที่รูปเฟืองด้านขวาบนเลือก "การตั้งค่า"


การเพิ่มจำนวนอีเมลที่แสดงในหน้าจอ

2. เลือกเมนู "ทั่วไป" แก้ไขที่ "แสดงการสนทนา" และเลือกจำนวนอีเมลที่ต้องการแสดงในหน้าจอ ตามรูป จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุด กด "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" 


 

ขั้นตอนการทำ การเพิ่มจำนวนอีเมลที่แสดงในหน้าจอ ในรูปแบบวิดีโอ