Bitdefender total Security 2018


Bitdefender total Security 2018

01.คลิก Show Hidden icon จะเห็น icon โปรแกรม Bitdefender total Security 2018

Bitdefender total Security 2018

02. ให้คลิกขวาที่ icon โปรแกรม Bitdefender total Security จากนั้น คลิก Show

Bitdefender total Security 2018

03.จะมีหน้าต่างของโปรแกรม Bitdefender total Security 2018 ขึ้นมา จากนั้นให้คลิกที่ VIEW FEATURES

Bitdefender total Security 2018

04.หลังจากนั้นจะมีหน้าเมนูให้ดูหัวข้อ Antispam ให้ทำการปิดที่ตรง ปุ่มสีฟ้า

Bitdefender total Security 2018

05.เมื่อทำการปิดเรียบร้อยแล้ว ในหัวข้อ Antispam จะขึ้นว่า OFF

Bitdefender total Security 2018