ESET NOD32 intenet Security Premium


ESET NOD32 intenet Security Premium

01. กดที่ show hidden icon จะเห็นว่า มี icon โปรแกรม  ESET NOD32 intenet Security

ESET NOD32 intenet Security Premium

02.แล้วคลิกขวาที่ icon โปรแกรม ESET NOD32 intenet Security  แล้วคลิกที่คำสั่ง เปิด  ESET NOD32 intenet Security

ESET NOD32 intenet Security Premium

03.จะมีหน้าต่างขึ้นมาของโปรแกรม ESET NOD32 intenet Security  จากนั้นไปคลิกที่ การตั้งค่า

ESET NOD32 intenet Security Premium

04.เมื่อเข้ามาหน้าเมนู การตั้งค่า แล้ว ให้คลิกที่  การป้องกันอินเตอร์เน็ต

ESET NOD32 intenet Security Premium

05. เมื่อเข้าหน้า การป้องกันอินเตอร์เน็ต แล้วคลิกที่ การป้องกันอีเมล์สแปม

ESET NOD32 intenet Security Premium

06. เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้กด ลูกศร แล้ว ให้เลือกปิดใช้งานถาวร จากนั้นคลิก นำไปใช้

ESET NOD32 intenet Security Premium

07. ถ้าหากโปรแกรมติด Password ของตัวโปรแกรม ให้ใส่รหัสที่ตั้งค่าที่ตอนติดตังโปรแกรมลงไปจากนั้นคลิก ตกลง

ESET NOD32 intenet Security Premium

08.เมื่อกลับมาหน้าเมนู การป้องกันอินเตอร์เน็ต แล้ว ให้คลิกที่ การป้องกันอีเมล์ไคลเอ็นต์ 

ESET NOD32 intenet Security Premium

09. เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้กด ลูกศร แล้วให้เลือก ปิดใช้งานถาวร จากนั้นคลิก นำไปใช้ 

ESET NOD32 intenet Security Premium

10. เมื่อทำการปิดแล้ว การป้องกันอีเมล์ไคลเอ็นต์ และป้องกันสแปม ตรงปุ่มสีเขียวจะเป็นสีดำ

ESET NOD32 intenet Security Premium