การส่งอีเมลต่ออัตโนมัติ


การส่งอีเมลต่ออัตโนมัติ

1. คลิกรูปเฟืองที่ด้านบนขวา เลือกการตั้งค่า 


การส่งอีเมลต่ออัตโนมัติ

2. เลือก การส่งต่อและ POP/IMAP จากนั้นคลิก เพิ่มที่อยู่สำหรับส่งต่อ


การส่งอีเมลต่ออัตโนมัติ

3. กรอกที่อยู่อีเมลที่ต้องการส่ง


การส่งอีเมลต่ออัตโนมัติ

4. จะมีอีเมลยืนยันส่งไปยังที่อยู่ดังกล่าว เช็คอีเมลปลายทางเพื่อคลิกลิงค์ยืนยัน (ถ้าไม่พบใดังกล่าวให้ลองเปิดใน Folder จดหมายขยะ)


การส่งอีเมลต่ออัตโนมัติ

5. เลือกอีเมลที่ต้องการส่งต่อ


การส่งอีเมลต่ออัตโนมัติ

 6. เลือกความต้องการในการส่งต่อ จากนั้นให้กด "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" 

ขั้นตอนการทำ การส่งอีเมลต่ออัตโนมัติ ในรูปแบบวิดีโอ