การใช้งาน Google Drive File stream


การใช้งาน Google Drive File stream
 

การใช้งาน Google Drive File stream


1.คลิกที่  เมนูแอพ 
2.คลิก ไดรฟ์
 

การใช้งาน Google Drive File stream

3. เมื่อเข้ามาหน้า ไดรฟ์ แล้วคลิกที่ รูปฟันเฟือง หรือ setting

4.เลือก ดาว์โหลด Drive File stream สำหรับ windows

การใช้งาน Google Drive File stream

5. เลือก ดาว์โหลดสำหรับ WINDOWS
 

การใช้งาน Google Drive File stream

6. คลิก Save
 

การใช้งาน Google Drive File stream

7. คลิก ลูกศร แล้วเลือก เปิด
 

การใช้งาน Google Drive File stream  


8.คลิก Run 
 

การใช้งาน Google Drive File stream


9.เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้กด ปิด
 

การใช้งาน Google Drive File stream


10.จะมีหน้าขึ้นมา ให้กรอก email และ password ของตัวเอง แล้ว คลิก Next

 

การใช้งาน Google Drive File stream

11. คลิกปิดที่ปุ่ม X
 

การใช้งาน Google Drive File stream

12.ดูมุมขวาล่างจอ คลิกปุ่ม Show Hidden icon ต่อมาคลิก icon Drive File stream
ต่อมาคลิก ที่ Open Goole Drive Folder

 

การใช้งาน Google Drive File stream

13.เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ