การย้ายอีเมลเก่า


การย้ายอีเมลเก่า

1. คลิกที่รูปเฟืองด้านขวาบน เลือก "การตั้งค่า"


การย้ายอีเมลเก่า

2. เลือก บัญชีและการนำเข้า จากนั้นคลิก นำเข้าจดหมายและรายชื่อติดต่อ


การย้ายอีเมลเก่า
3. กรอกอีเมลเก่าที่ต้องการนำจดหมาย แล้วคลิก ดำเนินต่อไปการย้ายอีเมลเก่า

4. คลิก ดำเนินต่อไป


การย้ายอีเมลเก่า

5. ที่หน้า Login ใส่อีเมลและรหัสผ่านของอีเมลเก่า


การย้ายอีเมลเก่า

6. เลือกวิธียืนยัน อีเมล แล้วกด ถัดไปการย้ายอีเมลเก่า

7. กด ใช่


การย้ายอีเมลเก่า

8. ปิดหน้าต่างการย้ายอีเมลเก่า

9. กดเครื่องหมายถูกหน้ารายการที่ต้องการนำเข้า แล้วกด เริ่มการนำเข้า


การย้ายอีเมลเก่า

11. กด "ก็โอเค"

ขั้นตอนการทำ การย้ายอีเมลเก่า ในรูปแบบวิดีโอ