เริ่มต้นใช้งาน THUNDERBIRD บน Mac


เริ่มต้นใช้งาน THUNDERBIRD บน Mac

1. ดาวน์โหลด Thunderbird จากลิ้งค์ https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/

    เมื่อโหลดเสร็จให้เปิดโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา

เริ่มต้นใช้งาน THUNDERBIRD บน Mac

2. ลากไอคอน "Thunderbird" (รูปนก) ไปที่ "Folder" สีฟ้าด้านขวา

    จากนั้นโปรแกรมจะถูกติดตั้ง

    และสามารถเปิดจาก Finder ที่เครื่อง Mac ได้เลย

เริ่มต้นใช้งาน THUNDERBIRD บน Mac

3. เข้ามาที่โปรแกรม Thunderbird แล้ว คลิกที่ "Tools" แล้วเลือก "Account Settings" เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมล

เริ่มต้นใช้งาน THUNDERBIRD บน Mac

4. คลิกที่ "Account Actions" แล้วเลือก "Add Mail Account"

เริ่มต้นใช้งาน THUNDERBIRD บน Mac

5. กรอก "ชื่อ อีเมล และ รหัสผ่าน" ของอีเมลที่ต้องการเพิ่ม

เสร็จแล้ว กด "Continue"

เริ่มต้นใช้งาน THUNDERBIRD บน Mac

6. กดที่ "Manual config"

เริ่มต้นใช้งาน THUNDERBIRD บน Mac

7. ตั้งค่า ในช่อง Incoming เป็น "IMAP"

    Server hostname Incoming เป็น "imap.mailmaster.co.th"

    Port      เลือก    "993"
    SSL      เลือก    "SSL/TLS"

ในช่อง Outgoing : SMTP

    Server hostname Outgoing เป็น "smtp.mailmaster.co.th"

    Port      เลือก    "587"
    SSL      เลือก    "STARTTLS"

เสร็จแล้วกด "Re-Test"

เริ่มต้นใช้งาน THUNDERBIRD บน Mac

8. กด "Done" และเริ่มใช้งานได้ทันที