การเพิ่มและลบรายชื่อผู้ติดต่อ


การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ

การเพิ่มและลบรายชื่อผู้ติดต่อ
1. ไปที่ "รายชื่อติดต่อ"


การเพิ่มและลบรายชื่อผู้ติดต่อ
2. กดที่ไอคอนเพิ่มรายชื่อ ใส่ชื่อผู้ติดต่อแล้วกดที่ "เพิ่ม" 


การลบรายชื่อผู้ติดต่อ

การเพิ่มและลบรายชื่อผู้ติดต่อ
1. ไปที่ "รายชื่อติดต่อ"


การเพิ่มและลบรายชื่อผู้ติดต่อ

2. กดที่รายชื่อที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่เพิ่มเติมเลือก"ลบรายชื่อผู้ติดต่อ"

ขั้นตอนการทำ การเพิ่มและลบรายชื่อผู้ติดต่อ ในรูปแบบวิดีโอ