การส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ (Export Contact)


การส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ (Export Contact)
1. ไปที่ รายชื่อติดต่อ จากนั้นคลิกที่ "ส่งออก"

 

 

การส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ (Export Contact)

2. เลือกกลุ่มที่ต้องการ Export จากนั้นเลือก รูปแบบเป็น Google CSV (สำหรับการนำเข้าสู่บัญชีผู้ ใช้ Google)

จากนั้นกด "ส่งออก" จะได้ไฟล์ .CSV มา สามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนเป็น .XLS ได้