เพิ่ม Contact


 

เพิ่ม Contact

               หน้า Contacts ประกอบด้วยเมนู Overview เห็นภาพรวมทั้งหมดของ Contacts , Segment แบ่งตามประเภทของ Contacts

               ด้านบนขวา จะประกอบด้วยปุ่ม Search (สำหรับ ค้นหา  Contacts) , ปุ่ม Refresh และ ปุ่ม Manage contacts รวมเมนูเพิ่มเติมสำหรับจัดการ Contacts

เพิ่ม Contact

               คลิกที่ เมนู “Manage Contacts”  เลือก “Upload Contacts”

เพิ่ม Contact

               ระบบจะให้ Confirm ว่ารายชื่ออีเมลที่เราจะ upload เข้าในระบบนั้น ได้อนุญาตให้เราส่งอีเมลหา โดย ติ๊กที่ช่อง           “I confirm these contacts have consented to receive my communications”

เพิ่ม Contact

               คลิกปุ่ม “+” เพื่อเลือกไฟล์รายชื่อที่ต้องการอัพโหลด (.csv) แล้วคลิก “Open”

เพิ่ม Contact

               ระบบจะแจ้งรายการไฟล์ที่พบ หากไม่ต้องการแก้ไขให้ คลิกที่ “Save settings”

เพิ่ม Contact

               Assign contacts ให้ผู้ใช้กำหนดที่เก็บ Contact ว่าต้องการเพิ่มไปในไว้ที่ “รายการที่มีอยู่แล้ว (Existing list)” หรือ “ต้องการสร้างรายการใหม่ (New List)”

เพิ่ม Contact

               (ในตัวอย่าง) เลือก “New list” สามารถเปลี่ยน “ชื่อ List” และ เลือก Tracking Consent เป็น “Allow”  จากนั้นเลือก “Save”

เพิ่ม Contact

               อัพโหลดเสร็จสิ้น คลิก “ปิดหน้าต่าง Esc” เพื่อกลับไปหน้าหลัก