สร้าง Campaigns


 

สร้าง Campaigns

           หน้า Campaigns ประกอบด้วย  “Campaign (รายการที่ส่ง Campaign)”, “Autoresponder (ส่ง Campaign แบบกำหนดช่วงเวลา)”, “Draft” (Campaign ที่ยังไม่ถูกส่ง)

           สร้าง Campaigns ใหม่ได้ ที่ปุ่ม “Create Campaign” , ค้นหา Campaign และ Refresh หน้า Campaign

           ปรับรูปแบบการมองเห็น Campaigns ได้ที่ปุ่ม “Date range” , กรองสถานะการมองเห็น Campaigns ได้ที่ปุ่ม “Filters”

สร้าง Campaigns

           เริ่มสร้าง Campaign โดยคลิกที่ “Create Campaign”

สร้าง Campaigns

           เมื่อเข้ามาในหน้า Creator จะประกอบด้วย

 • การเลือกรายการ Contacts ที่ต้องการส่งออก
 • เลือก Subject / Content ที่ต้องการส่งไปยังผู้รับ
 • Settings & Tracking ตั้งค่าการส่งอีเมลและติดตาม Campaign

สร้าง Campaigns

           พิมพ์ชื่อ “List Contacts” หรือ คลิกที่ ปุ่ม “^” เพื่อเลือก Contacts ที่จะส่ง Campaign

สร้าง Campaigns

           เลือกรูปแบบ Subject / Content ที่ต้องการส่งไปยังผู้รับ (ในตัวอย่างเลือก Templates)

สร้าง Campaigns

           หากผู้ใช้ได้สร้าง Templates เอาไว้แล้ว ในหน้าต่างนี้จะมี Templates ให้เลือก

           ในตัวอย่างเลือก “Template” ที่ต้องการ โดยกด “Select” บน Template นั้น

สร้าง Campaigns

           เมื่อเลือก Templates มาแล้ว ระบบจะให้กรอกรายละเอียด

 • ปุ่ม + Add A/X  เป็นการทดลองส่ง Campaign แบบ 2 อัน เพื่อการออกแบบที่จะช่วยให้ Marketer ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
 • Subject  : ใส่ชื่อเรื่องที่จะส่ง Campaign
 • From (Name) : ชื่อผู้ส่ง Campaign
 • From (Email) : อีเมลของผู้ส่ง Campaign
 • + Add attachment(s) : สำหรับเพิ่มไฟล์ หรือ แนบไฟล์รูปเพิ่มเติม 

           ถัดลงมาในส่วนของ Settings & Tracking

สร้าง Campaigns

 • Campaigns Name : ใส่ชื่อ Campaign

สร้าง Campaigns

 • When To Send : เลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ส่งอีเมล

                -  Send now  เลือก “ส่งทันที”

สร้าง Campaigns

                -  Schedule : ส่งแบบกำหนดช่วงเวลา

                   ระบบจะให้กำหนด “วันที่” และ “เวลา” ที่ต้องการ สามารถเลือก “กำหนดจำนวนครั้ง” ที่ต้องการจะส่ง หรือ จะเลือกส่งแบบ “กำหนดจำนวนครั้ง” / วัน  / ชั่วโมง / นาที

สร้าง Campaigns

                -  When contact is added to audience : ส่ง campaign เมื่อมีการเพิ่ม contact เข้ามาใน list  เช่น ส่ง อีเมล confirm เมื่อมีการลงทะเบียน

      สามารถเลือก “Send Immediately” ส่งในทันที หรือจะ “กำหนดจำนวนครั้ง” ที่ต้องการจะส่ง / วัน  / ชั่วโมง / นาที

สร้าง Campaigns

                -  When contact from audience opens an email  : ส่ง campaign ที่สองไปเมื่อมีการเปิดอ่านอีเมลของ campaign แรก

                   สามารถเลือก “Send Immediately” ส่งในทันที หรือจะ “กำหนดจำนวนครั้ง” ที่ต้องการจะส่ง / วัน  / ชั่วโมง / นาที

สร้าง Campaigns

                -  When contact from audience click an email : ส่ง campaign ที่สองไปเมื่อมีการคลิกที่อีเมลของ campaign แรก

                   สามารถเลือก “Send Immediately” ให้ส่งในทันที หรือจะ “กำหนดจำนวนครั้ง” ที่ต้องการจะส่ง / วัน  / ชั่วโมง / นาที

                   ช่อง Specific Link Contains สำหรับใส่ link ที่ต้องการ

สร้าง Campaigns

 • Send-time Optimization (ตัวเลือก สำหรับช่วงที่เหมาะกับการส่ง Campaign ให้มีประสิทธิภาพ)

                -  None  : ไม่มี

                -  Send to the most engaged contacts first to optimize delivery : ส่งไปยัง contacts ที่แสดงความสนใจต่อ Campaign ก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับการส่ง Campaign ต่อไป

                -  Send this campaign to each contact optimal open time over the next 24 hours : ส่ง Campaign นี้ไปยัง contacts ทีละรายชื่อ ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่แต่ละ contact จะเปิดอ่านอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า

                -  Track Opens : ติดตามการเปิดอ่าน Campaign จากผู้รับที่สนใจ Campaign

                -  Track Click : ติดตามการคลิก จากผู้ที่สนใจ Campaign

สร้าง Campaigns

                -  Enable different UTMs for templates : เปิดใช้งาน ทำเครื่องหมายเพื่อระบุ Parameters UTM ที่ต่างกันของลิงก์แต่ละ templates

                   เมื่อกรอกข้อมูล และใส่รายละเอียดครบแล้วให้ คลิก “Send Campaign” 

สร้าง Campaigns

                   ระบบจะแจ้ง Success

สร้าง Campaigns

                   Campaigns ที่เลือกส่งเมื่อครู่ จะปรากฏที่ ช่อง Campaigns