ส่งอีเมลแบบ BCC&CC


ส่งอีเมลแบบ BCC&CC

1.  เลือก "+ใหม่" เพื่อสร้างอีเมลใหม่

ส่งอีเมลแบบ BCC&CC

2. ใส่ "อีเมลผู้รับหลัก"

3. ใส่ "อีเมลผู้รับที่ต้องการส่ง สำเนา" (CC) เพื่อแจ้งให้ทราบร่วมกัน

4. ใส่ "อีเมลผู้รับที่ต้องการส่งสำเนาอีเมลให้ทราบ" (BCC)โดยที่ผู้รับแบบ สำเนา (CC) จะไม่ทราบว่า เราได้ส่งอีเมลให้กับผู้อื่นอีก (ในทางกลับกัน ผู้รับแบบ สำเนาลับ (BCC) จะเห็นรายชื่อของผู้รับอีเมลทั้งหมด)

5. ใส่ "ชื่อเรื่อง" เพื่อแจ้งหัวเรื่องอีเมล

6. เพิ่ม "เนื้อหา" ในอีเมล

7. เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม "ส่ง"