กู้คืนอีเมล (Restore)


กู้คืนอีเมล (Restore)

1. เลือกรายการอีเมลที่ต้องการกู้คืน

2. แล้วคลิกที่ปุ่ม "กู้คืน"

อีเมลจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ที่กล่องขาเข้าทันที