ส่งต่ออีเมลอัตโนมัติ (Forward)


ส่งต่ออีเมลอัตโนมัติ (Forward)

1. คลิกที่ "Setting"

2. เลือก "จดหมาย"

ส่งต่ออีเมลอัตโนมัติ (Forward)

3. เลือก "การส่งต่อ"

4. คลิกเลือก "เริ่มต้นการส่งต่ออีเมล" >> กรอก "อีเมลปลายทาง" ที่ต้องการจะส่งต่อ >> ติ๊กเลือกเก็บสำเนาอีเมลที่ส่งต่อ : เพื่อให้เก็บสำเนาอีเมลที่ส่งออกไปไว้ด้วย (หากไม่ติ๊กเลือกช่องนี้ email ที่ถูกส่งต่อ จะถูกลบ)

5. เสร็จแล้ว กด "บันทึก"