การย้ายอีเมล (Move)


การย้ายอีเมล (Move)

เลือกอีเมลที่ต้องการย้าย คลิกเลือก "ย้ายไปยัง" >> แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บอีเมล