ปักหมุดอีเมล


ปักหมุดอีเมล

วางเม้าท์บนอีเมลฉบับที่ต้องการ จะเห็น ตัวเลือก ถังขยะ จดหมาย ธง และ หมุด ก็จะปรากฏให้เห็นสามารถเลือก ปักหมุดอีเมล ได้ทันที

จากนั้น อีเมลที่ถูกเลือกให้ปักหมุด จะปรากฏให้เห็นด้านบนของอีเมลฉบับอื่นเสมอ

หากต้องการ ถอนการปักหมุด เพียงแค่กลับไป คลิกที่หมุดบนอีเมลฉบับนั้นอีกรอบก็จะถอนหมุดออกจากอีเมลทันที