ตอบกลับอัตโนมัติ (Automatic Replies)


การตอบกลับอัตโนมัติ เป็นการตั้งค่าให้ส่งเมลตอบกลับแบบอัตโนมัติ โดยสามารถตั้งเวลาการส่ง และกำหนดข้อความการตอบกลับได้ ในกรณีที่ไม่สามารถตอบกลับได้ด้วยตนเอง 

ตอบกลับอัตโนมัติ (Automatic Replies)

1. เลือก "ตั้งค่า" รูปเฟือง ในหน้า Outlook

2. คลิกที่ตัวเลือก "การตอบกลับอัตโนมัติ" (ที่แถบการตั้งค่าด้านขวา)

3. เลือก "ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ"

4. ติ๊กเลือก "ส่งการตอบกลับในระหว่างระยะเวลานี้เท่านั้น" (เพื่อกำหนด วัน และ เวลา ที่ต้องการ)

5. "กำหนดช่วง วัน - เวลา" ที่จะให้ส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ สามารถระบุเวลาเริ่มต้น และ เวลา สิ้นสุด ตามที่ต้องการ

6. "กรอกข้อความ" อีเมลตอบกลับอัตโนมัติ (ข้อความนี้จะถูกส่งให้กับผู้ติดต่อภายในองค์กรเดียวกัน)

7. "กรอกข้อความ" อีเมลตอบกลับอัตโนมัติ (ข้อความนี้จะถูกส่งให้กับผู้ติดต่อภายนอกองค์กร)

8. เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม "ตกลง"