ยกเลิกการส่งอีเมล


ยกเลิกการส่งอีเมล

1. ไปที่ "การตั้งค่า" รูปเฟือง

2. เลือก "จดหมาย"

3. คลิกตัวเลือก "ยกเลิกการส่ง" ทางด้านซ้าย

4. เลือก "อนุญาตให้ยกเลิกข้อความที่ส่งภายใน:" ถัดลงมาเลือก "ระยะเวลา" ที่สามารถยกเลิกการส่งได้

5. เสร็จแล้ว เลือก "บันทึก"

ยกเลิกการส่งอีเมล

6. หลังจากกดส่งอีเมลฉบับใหม่ทุกครั้ง จะเห็นปุ่มให้ยกเลิกได้ (ด้านบนขวา) 

7. เมื่อคลิก "ยกเลิกการส่ง" ทุกครั้ง หน้าต่างอีเมลที่ถูกยกเลิกจะปรากฏ เพื่อให้แก้ไขข้อความ ก่อนที่จะส่งออกอีกครั้ง