ตอบกลับอีเมล (Reply)


ตอบกลับอีเมล (Reply)

1. เลือกอีเมลที่ต้องการตอบกลับ จากนั้น คลิกที่ปุ่ม " v "

2. จะเห็นตัวเลือก "ตอบกลับ" 

ตอบกลับอีเมล (Reply)

3. เขียนข้อความตอบกลับที่ช่องเขียนข้อความได้เลย (ตามรูป)