นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (Import Contact)


นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (Import Contact)

1. ไปที่ "การตั้งค่า"

2. เลือก "บุคคล"

3. ตัวเลือก "นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ" ที่ด้านซ้าย

4. เลือก "ช่องทาง" ที่ต้องการ Import รายชื่อ  

ในตัวอย่างนี้ จะเลือกนำเข้ารายชื่อจาก "Gmail"

นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (Import Contact)

แต่ละช่องทางของการนำเข้ารายชื่อ จะมีวิธีในการนำไฟล์รายชื่อออกมาจากช่องทางนั้นก่อน เมื่อได้ไฟล์รายชื่อจากช่องทางเดิมแล้ว ให้กลับมาดำเนินการที่ ข้อ 5 ต่อ

5. เมื่อได้ไฟล์มาแล้ว ให้ คลิกที่ "เรียกดู" เพื่อเลือกไฟล์รายชื่อที่ต้องการ Import มาไว้ที่ Office 365

6. เมื่อไฟล์ถูกต้อง จะเห็นชื่อไฟล์ (ตามข้อ 6)

7. จากนั้น เลือก "อัพโหลด"

นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (Import Contact)

ระบบจะแจ้งเมื่อ Import ข้อมูลสำเร็จ