ลบรายชื่อผู้ติดต่อ (Delete Contact)


ลบรายชื่อผู้ติดต่อ (Delete Contact)

1. เลือกไอคอน "บุคคล"

2. เลือก รายชื่อ "ที่ติดต่อ"

3. เลือก "รายชื่อที่ต้องการลบ"

4. เมื่อติ๊กเลือกรายชื่อแล้ว จะเห็นตัวเลือก ลบ ปรากฏด้านบน  ให้เลือก "ลบ"

ลบรายชื่อผู้ติดต่อ (Delete Contact)

5. ระบบจะถามอีกครั้ง หากไม่เปลี่ยนแปลง ให้ คลิกปุ่ม "ลบ"

 จากนั้นรายชื่อก็จะหายไป