ปฏิทินบน Office 365


ปฏิทินบน Office 365

1. ค้นหาการนัดหมายบนปฏิทิน

2. ตัวเลือก

    - + ใหม่ สำหรับเพิ่มเหตุการณ์ เพิ่มการนัดหมายใหม่

    - เพิ่มปฏิทิน เพิ่มวันหยุด นำเข้าปฏิทิน

    - แชร์ ปฏิทิน สำหรับใช้ร่วมกันในองค์กร หรือ แชร์เพื่อให้เพื่อนเห็นปฏิทินส่วนตัว

    - พิมพ์ สำหรับ Print ปฏิทินในเดือนที่ต้องการ

3. ปุ่มสลับ ทดลองใช้งาน Outlook แบบใหม่

4. รูปแบบการแสดงปฏิทิน

    - ตามรายวัน จะแสดง การนัดหมาย เป็นรายชั่วโมง

    - สัปดาห์การทำงาน แสดงวันและเวลาในวันทำงาน

    - สัปดาห์ แสดงรูปแบบปฏิทินแบบ 7 วัน พร้อมเวลา

    - เดือน แสดงปฏิทิน แบบเต็มเดือน พร้อมการนัดหมาย

5. พื้นที่สำหรับแสดงปฏิทิน และการนัดหมาย (ในตัวอย่างจะแสดงปฏิทินแบบเต็มเดือน)

6. เดือน  ปุ่ม < > v  เลื่อนเพื่อเลือก หรือ เปลี่ยนเดือน

7. ปฏิทินขนาดเล็ก

8. ตัวเลือก ปฏิทินของคุณ สามารเพิ่มปฏิทินได้ (โดยคลิกที่ปุ่ม +) เลือกปฏิทินที่ต้องการมองเห็นได้ เช่น ปฏิทินวันหยุดของไทย ปฏิทินวันเกิด

   ปฏิทินอื่น ปฏิทินของบุคคล สามารถเพิ่มปฏิทินในส่วนนี้ได้

   กลุ่ม เพิ่มกลุ่มสำหรับแชร์ปฏิทินร่วมกัน

9. แถบตัวเลือก กลับไปหน้า จดหมาย ปฏิทิน รายชื่อ งาน