ยกเลิกการนัดหมาย


ยกเลิกการนัดหมาย

1. คลิกที่ "การนัดหมาย" บนปฏิทิน  >> เลือก "ยกเลิก"

ยกเลิกการนัดหมาย

2. และ คลิกที่ "ส่งการยกเลิกเดี๋ยวนี้" 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ผู้เข้าร่วมการนัดหมายทราบ ว่าได้ยกเลิกการนัดหมาย ในครั้งนี้แล้ว